INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Bolesti pohybového aparátu mohou mít mnoho příčin a souvislostí. Úlevu lze přinést nejen působením na nervově svalový aparát. Je třeba brát zřetel také například na psychické nastavení, interní obtíže, druh zaměstnání nebo sportovní aktivity pacienta.
V terapii využíváme:
Cvičení na základě vývojové kinezilogie
Techniky měkkých tkání
Mobilizace páteře, žeber i periferních kloubů
Viscerální terapie
Metoda suché jehly
Terapeutické využití ineziotapu
Dechová cvičení
Protahování zkrácených svalových skupin
Posilování oslabených svalových skupin
Fasciální techniky
Metoda Ludmily Mojžíšové
Terapeutické metody inspirované koncepty McKenzie
Cvičení s velkým gymnastickým míčem a overballem
Senzomotorická stimulace

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

* povinná položka