Pohyb

Žijeme v době, kdy sportuje historicky nejvyšší procento populace. To je sama o sobě skvělá zpráva. Pro naše optimální zdraví je totiž nezbytné najít fyzickou aktivitu, kterou budeme s chutí vykonávat dvakrát týdně po dobu alespoň 30-ti minut. S chutí je zde velmi důležitým aspektem, protože určitě nechceme, aby se pohyb v našem životě stal dalším stresorem. Proto ukazujeme našim klientům, že i cvičení v posilovně může být zábava.

Posilovna je ovšem u většiny populace velkým strašákem a lidé si pod tímto pojmem často představují zvedání těžkého železa a závaží na strojích. To ale není naše cesta. Poslední, co bychom chtěli, je to, aby se naši klienti po celém dni sezení v práci znovu posadili v posilovně na nějaký „zázračný“ stroj, který jim spolehlivě zdeformuje další pohybový vzorec.

Charakteristickým znakem dnešní doby je bolestivost pohybového aparátu. Smutnou skutečností je, že tímto omezením trpí většina populace, což způsobillo, že se mnoho z nás s tímto „handicapem“ kvality života naučilo žít. Vždyť záda bolí Frantu i Pepu, tak je to přece normální. A takhle nějak se z bolesti zad stala civilizační choroba.

Během našich lekcí s klienty pracujeme na obnově potenciálu našeho pohybového aparátu. Klíč vidíme v rozhýbání všech zatuhlých kloubů, v osvojení si správné techniky základních pohybových vzorců (chůze, běh, dřep, výpad, předklon, rotace, tlak a tah) tak, abychom kompenzovali aktivity, které v klientově běžném dni dominují. Po celou dobu spolupráce je trénink doplňován prvky, které vedou ke stanovenému cíli (redukce, tvarování, objem apod.). A o tom, že celý proces je hlavně zábava, vás rádi přesvědčíme osobně.