Fyzioterapie

Účelem fyzioterapie je diagnostika, prevence a léčba poruch pohybového aparátu. Kvalitní fyzioterapeut si umí poradit se širokou škálou potíží. S pomocí fyzioterapie lze rozvíjet správné pohybové stereotypy a kvalitní držení těla, tím lze předcházet opotřebení a bolestivým stavům pohybového aparátu.

Fyzioterapie je nedílnou součástí sportovní přípravy. Umí sportovci pomoci k lepším a stabilním výkonům a snížit riziko úrazů, které u závodních hráčů vznikají v důsledku konstantního přetěžování určitých, pro každý sport charakteristických, oblastí.

Důležitou součástí je pečlivá diagnostika na počátku i v průběhu terapie.

Základním léčebným prostředkem je manuální terapie. Fyzioterapie je jedna z mála disciplín západní medicíny, kde se pacienta dotýkáme. Ve většině medicínských oborů provedeme laboratorní vyšetření a stav pacienta ovlivňujeme medikamenty. V dnešním uspěchané době je osobní kontakt a dotek vzácnost a u mnoha klientů již samotný dotek léčí.

Dalším neopomenutelným terapeutickým prostředkem je pohyb, kterého má většina populace nedostatek. Ve fyzioterapii jde hlavně o cílené rozhýbání problémových partií, nebo naopak kompenzační cvičení u přetěžovaných segmentů.

Fyzioterapeut pracuje také na změně zažitých pohybových návyků a úpravě pracovního prostředí klienta tak, aby nedocházelo k přetěžování organismu. Fyzioterapeut se snaží svým působením ovlivnit nervově – svalový aparát jako celek. Mozek neřídí jednotlivé svaly, ale celé pohybové vzory. K ovlivnění těchto pohybových vzorů se využívají metody založené na neurofyziologickém podkladě jako je třeba Dynamická neuromuskulární stabilizace, senzomotorická cvičení nebo Vojtova metoda.

V ideálním případě může fyzioterapeut působit jako pojítko mezi specializovaným lékařem, trenérem, psychoterapeutem a výživovým specialistou.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČI POSKYTUJI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ DO 24 HODIN V SOUKROMÉM PROSTORU NA ADRESE NA POŘÍČÍ 17, PRAHA 1 NEBO STROUPEŽNICKÉHO 21, PRAHA 5.